Dự án nhà máy FM Logistic - Bắc Ninh

Tổng diện tích thực hiện: 7,5ha (75000m2)
Địa điểm: VSIP Bắc Ninh, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
FM Logistic là một nhà tiên phong có uy tín trong việc thiết kế các giải pháp (như Pooling) sẽ giúp nâng tầm giá trị trong ngành Logistic.
02083.832.258