Thép cuộn vằn (d8 vằn)

Thép cuộn gân hay còn gọi thép cuộn vằn Việt - Sing đảm bảo các yêu cầu giới hạn chảy, giới hạn độ bền, độ giãn dài, xác định bằng phương pháp kéo thử, thử uốn ở trạng thái nguội, tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 
Kích cỡ D8 vằn
Tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2018(Việt Nam)
Bề mặt Vằn
02083.832.258