NatSteelVina: Tập huấn sơ cấp cứu cho 40 người lao động

NatSteelVina: Tập huấn sơ cấp cứu cho 40 người lao động
Tháng Bảy 13, 2020 Chức năng bình luận bị tắt ở NatSteelVina: Tập huấn sơ cấp cứu cho 40 người lao động Tin doanh nghiệp Nguyễn Mạnh Lực

Ngày 11/7/2020, Công ty TNHH NatSteelVina đã mời Bác sĩ Phòng khám Đa khoa Việt Bắc Thái Nguyên đến tập huấn sơ cấp cứu cho người lao động của Công ty.

Sơ cấp cứu là sự hỗ trợ và can thiệp ban đầu của người cấp cứu với người bị nạn, bị thương tích, bị bệnh cấp tính.Sơ cấp cứu có tầm quan trọng đối với nạn nhân vì sơ cứu ban đầu sẽ quyết định sự sống chết, mức độ thương tật của người bị nạn. Bệnh nhân có khả năng sống sót, giảm thiểu thương tật nếu sơ cứu kịp thời và đúng cách. Sơ cứu kịp thời sẽ làm cho các chức năng sống bảo tồn, các chức năng sinh hoạt sẽ được phục hồi.

Ý thức được tầm quan trọng của sơ cấp cứu, ngày 11/7/2020, Công ty TNHH NatSteelVina đã mời Bác sĩ Phòng khám Đa khoa Việt Bắc Thái Nguyên đến tập huấn sơ cấp cứu cho người lao động. Lớp tập huấn có 40 học viên là cán bộ công nhân viên của Công ty. Các học viên được giới thiệu các chuyên đề về sơ cấp cứu ban đầu, cách phòng chống tai nạn, thương tích và hướng dẫn thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, như: Băng bó vết thương, phương pháp di chuyển nạn nhân… 

Một số hình ảnh buổi tập huấn

Bác sĩ Phòng khám Đa khoa  Việt Bắc tập huấn sơ cấp cứu cho người lao động

Hải Yến/Vũ Cường