ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CHO NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CHO NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH
Tháng Bảy 28, 2020 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CHO NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH Tin doanh nghiệp Nguyễn Mạnh Lực

Môi trường làm việc hiện đại và cạnh tranh cao như hiện nay đòi hỏi mỗi nhân viên phải thưởng xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và những kỹ năng cần thiết đảm bảo yêu cấu công việc. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, trong những năm qua, Công ty TNHH NatSteelVina thường xuyên có những khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đối với từng bộ phận, nhân viên  thông qua các hoạt động, các buổi thảo luận.

Ngày 23/07/2020, tại Văn Phòng đại diện Hà Nội (thuộc Phòng Kinh doanh). Ông Hồ Việt Cường, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH NatSteelVina đã có buổi tập huấn đào tạo nâng cao kỹ năng tổng hơp, phân tích số liệu báo cáo nhằm giúp nhân viên kinh doanh nắm bắt được nhanh, nhạy tình hình, diễn biến của thị trường từ đó đưa ra các phương án, chiến lược kinh doanh sát với thực tế có hiệu quả. Đây là một trong những hoạt động đào tạo thường xuyên của Phòng cũng như của công ty đối với đội ngũ lao động trong công ty.

Chắc chắn, với những kỹ năng được tiếp thu tại buổi đào tạo, nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty TNHH NatSteelVina tại Hà Nội sẽ nhanh chóng  triển khai và áp dụng vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả

                                                                                         Bảo Xuyến