HĐQT NatSteelVina họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

HĐQT NatSteelVina họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
Tháng Tám 20, 2020 Chức năng bình luận bị tắt ở HĐQT NatSteelVina họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 Tin doanh nghiệp Nguyễn Mạnh Lực

Để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai một số nội dung công tác tháng Quý 3,4/2020, ngày 14/8, HĐQT đã tổ chức họp với sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH NatSteelVina Lê Minh Tú và sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc cùng đại diện một số phòng ban chủ chốt.

Ông Hoàng Đức Thiện – Trưởng Phòng Tài Chính tổng hợp thay mặt ban điều hành báo cáo HĐQT các mặt hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Đại diện ban điều hành cũng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung bám sát theo chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Câc thành viên Ban giám đốc cũng đã rà soát lại công việc, báo cáo các nội dung của từng thành viên phụ trách. Hai phòng Marketing – thị trường và Kế toán – Tài chính. báo cáo định hướng kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty đã có những đánh giá hoạt động SXKD của công ty đồng thời đưa ra các định hướng phát triển của công ty 6 tháng cuối năm 2020 và thời gian tiếp theo.

Các thành viên HĐQT đánh giá sự cao nỗ lực của Ban điều hành cũng như kết quả hoạt động SXKD trong 6 tháng đầu năm 2020, ngoài ra còn rất ghi nhận công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong việc xây dựng lại nhà ăn ca, tăng quỹ lương, ban hành hệ thống thang bậc lương mới có nhiều cải tiến có lợi cho người lao động.

Chủ tịch HĐQT Lê Minh Tú khẳng định năng lực của ban điều hành NatSteelVina trong tình hình khó khăn của nền kinh tế hiện nay. Đồng thời, ông Tú cũng nêu rõ những khó khăn thách thức của nửa cuối năm 2020,từ đó lưu ý Ban điều hành cần tập trung đưa ra các giải pháp thảo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm đạt được kế hoạch năm 2020.

Trên cơ sở kế hoạch 2020, cuộc họp đã rà soát đầy đủ các nội dung và kiểm điểm lại các kết quả thực hiện trong những tháng vừa qua và đưa ra biện pháp thực hiện với mục tiêu đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung của năm 2020.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Cách thành viên HĐQT họp cùng Ban điều hành
Ông Lê Minh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2020

Hồ Việt Cường