Huấn luyện an toàn cho người lao động thay đổi về công việc

Huấn luyện an toàn cho người lao động thay đổi về công việc
Tháng Tám 20, 2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Huấn luyện an toàn cho người lao động thay đổi về công việc Tin doanh nghiệp Nguyễn Mạnh Lực

Ở Công ty Thép Việt Sing, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động phù hợp với công việc mới trước khi giao việc là một điều kiện bắt buộc và phù hợp với Luật An toàn vệ sinh lao động cũng như Nghị định 44/2016NĐ-CP của Chính phủ.

Vừa qua, anh Phạm Văn Dũng được Công ty điều chuyển từ công nhân xuất hàng sang công nhân cán thép nóng. Vì vậy, ngày 19/8/2020, anh Phạm Văn Dũng đã được Công ty cử cán bộ chuyên môn huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đây là những kiến thức vô cùng cần thiết cho công việc của anh trong vị trí hiện tại. Hỗ trợ người lao động được trang bị đầy đủ các kiến thức liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động chính là đã giảm thiểu mọi nguy cơ mất an toàn cho người lao động, phục vụ cho sự phát triển bền vững mà Thép Việt Sing luôn hướng tới.

Anh Phạm Văn Dũng đang lĩnh hội các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động khi thay đổi công việc từ công nhân xuất hàng sang công nhân cán thép nóng (ngày 19/8/2020)

Vũ Mạnh Cường.