BCH Đảng bộ NatSteelVina tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Nhà khách Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

BCH Đảng bộ NatSteelVina tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Nhà khách Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên
Tháng Tư 1, 2021 Chức năng bình luận bị tắt ở BCH Đảng bộ NatSteelVina tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Nhà khách Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên Tin doanh nghiệp Nguyễn Mạnh Lực

Trong hai ngày 27-28/3/2021, Hội nghị (HN) trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức với hơn 959.000 đảng viên tham dự tại 7.439 điểm cầu ở các tỉnh, thành trên toàn quốc. BCH Đảng bộ NatSteelVina tham dự Hội nghị cùng hơn 100 đại biểu là Bí thư, phó Bí thư; Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban; tổ chức đoàn thể và các đồng chí Báo cáo viên tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công ty CP Gang Thép TN.

Điểm cầu khu vực Gang Thép

Là Đảng bộ trực thuộc Đảng Ủy Cty CP Gang Thép Thái Nguyên. Đoàn đại biểu BCH Đảng bộ NatSteelVina gồm đ/c Hồ Việt Cường – UVBCH Đảng bộ phụ trách công tác tuyên giáo, chủ tịch CĐ công ty và đ/c Nguyễn Hoàng Long – UVBCH Đảng bộ kiêm Báo cáo viên tham dự Hội nghị. Trước giờ khai mạc, tại điểm cầu Gang Thép đ/c Nguyễn Minh Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty đã nhấn mạnh tầm quan trọng và một số kế hoạch sắp tới của Đảng bộ trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên phát biểu trước Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung chính của 5 chuyên đề bao gồm:

– Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu trình bày.

– Chuyên đề 2: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị trình bày.

– Chuyên đề 3: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày.

– Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày.

– Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày.

Tổng kết Hội nghị và chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy công ty đã yêu cầu các Bí thư, phó Bí thư; Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban; tổ chức đoàn thể và các đồng chí Báo cáo viên tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng đơn vị, đối tượng, phát huy sức mạnh của hệ thống tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; giao cho các Ban của Đảng ủy xây dựng kế hoạch và chương trình tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết đại hội XIII của Đảng dành cho báo cáo viên các cấp.

Ngay sau Hội nghị này, BCH Đảng bộ NatSteelVina sẽ sớm triển khai xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động của mình để triển khai các nội dung trên tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cũng như các tổ chức đoàn thể trong Công ty nhằm đặt hiệu quả thiết thực và sâu rộng nhất, kịp thời lý giải những băn khoăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên về nội dung Nghị quyết, kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Hoàng Long

Dưới đây là một số hình ảnh tại HN: