Những biện pháp phòng cháy chữa cháy tại Thép Việt – Sing

Những biện pháp phòng cháy chữa cháy tại Thép Việt – Sing
Tháng Bảy 30, 2021 No Comments » Tin doanh nghiệp Nguyễn Mạnh Lực

  Trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu rất quan trọng. Thấu hiểu điều đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, vì bình yên cuộc sống cho mọi người, Tổng giám đốc Công ty Thép Việt – Sing đã yêu cầu các phòng ban thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH.                            

Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến các qui định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, Công ty rất chú trọng công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào toàn Công ty tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy; quản lý và duy trì hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy; thường xuyên kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Đặc biệt Công ty tập trung thực hiện tốt các qui định sau:

1. Trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy, nổ của Công ty; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy;

2. Niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi  có nguy hiểm về cháy, nổ.

3. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt tại các khu vực. Kiểm tra điện trở tiếp địa của các thiết bị chống sét trước mùa mưa bão

4. Không lưu trữ quá nhiều các nguyên liệu, hàng hóa dễ cháy trong Công ty, hàng hóa phải được sắp xếp theo từng dãy để tạo khoảng trống chống cháy lan.

5. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị máy móc, hệ thống điện, lắp đặt thiết bị bảo vệ như cầu dao tự động, cầu chì cho hệ thống điện toàn cơ sở, từng khu vực, tách riêng biệt các nguồn điện: chiếu sáng, bảo vệ phục vụ thoát nạn, chữa cháy, nguồn điện sản xuất, sinh hoạt.

6. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong những tình huống cụ thể.

7. Có đội PCCC cơ sở  được huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cứu hộ, cứu nạn, có phân công thường trực canh gác.

8. Tham gia vào cụm phòng cháy chữa cháy khu vực Gang Thép Thái Nguyên.

9. Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo ngay cho Cảnh sát PCCC theo số điện thoại 114 hoặc báo cho Chính quyền, Công an nơi gần nhất đồng thời tìm mọi cách dập cháy, tổ chức việc thoát nạn, cứu người theo phương án chữa cháy đã đề ra.

Một số hình ảnh về Công tác phòng cháy chữa cháy tại Thép Việt – Sing

Trang bị đầy đủ nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy và các trang thiết bị báo cháy, chữa cháy tại những nơi dễ xảy ra cháy trong Công ty
Trang bị đầy đủ nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy và các trang thiết bị báo cháy, chữa cháy tại những nơi dễ xảy ra cháy trong Công ty
Trang bị đầy đủ nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy và các trang thiết bị báo cháy, chữa cháy tại những nơi dễ xảy ra cháy trong Công ty
Sơ đồ đặt bình cứu hỏa được tại các nơi thuận tiện, dễ theo dõi
Hàng năm, đội PCCC của Công ty tham gia diễn tập PCCC phối hợp nhiều lực lượng tại Khu công nghiệp Gang Thép –Thái Nguyên
Hàng năm, đội PCCC của Công ty tham gia diễn tập PCCC phối hợp nhiều lực lượng tại Khu công nghiệp Gang Thép –Thái Nguyên
Hàng năm, đội PCCC của Công ty tham gia diễn tập PCCC phối hợp nhiều lực lượng tại Khu công nghiệp Gang Thép –Thái Nguyên
Hàng năm, đội PCCC của Công ty tham gia diễn tập PCCC phối hợp nhiều lực lượng tại Khu công nghiệp Gang Thép –Thái Nguyên
Giảng viên PCCC của Công an tỉnh Thái Nguyên huấn luyện nghiệp vụ cho đội PCCC của Công ty

Treo băng rôn hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10”

   Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy và chữa cháy, Tổng giám đốc Công ty kêu gọi mỗi người hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy để không có vụ cháy nào xảy ra và nếu xảy ra thì thiệt hại gây ra là thấp nhất.

Vũ Cường.

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *