Tầm nhìn – Sứ Mệnh – Giá trị cốt lõi – Nền tảng thương hiệu

TẦM NHÌN

Trở thành nhà sản xuất hàng đầu cung cấp các sản phẩm thép và dịch vụ cho Ngành xây dựng Việt Nam và khu vực.

SỨ MỆNH

Không ngừng sáng tạo vì sự hài lòng của khách hàng. Cùng chung tay bảo vệ môi trường và chia sẻ lợi ích xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết & sáng tạo hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đối tác.

NỀN TẢNG THƯƠNG HIỆU

Kế thừa và phát huy sức mạnh tổng hợp từ các phía đối tác. Đội ngũ lao động năng động, sáng tạo tận tâm đã tạo nên sản phẩm chất lượng cao cùng với mạng lưới phân phối rộng khắp đã làm nên thương hiệu Thép Việt- Sing.