TRẦN XUÂN GIANG

Trưởng văn phòng Hà Nội

Phụ trách thị trường khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận

Liên hệ

Email: txgiang@natsteelvina.com

Điện thoại: (+84) 2435 430 837