Tin tức  Tin nội bộ

Đảng bộ NatSteelVina tiếp đoàn kiểm tra công tác Đảng

Ngày 14/9, đoàn kiểm tra theo Quyết định 69-QĐ/ĐUGT ngày 19/08/2021 của Đảng ủy công ty CP Gang Thép Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, kết quả thực ...

Ngày 14/9, đoàn kiểm tra theo Quyết định 69-QĐ/ĐUGT ngày 19/08/2021 của Đảng ủy công ty CP Gang Thép Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương tại đảng bộ NatSteelVina.

Thực hiện Quyết định 69-QĐ/ĐUGT ngày 19/08/2021 của đảng ủy Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại các các đảng bộ, chi bộ cơ sở qua đó đánh giá đúng kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW trong những năm tiếp theo.

Đ/c Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra
Các đ/c trong BCH Đảng bộ NatSteelVina tiếp đoàn kiểm tra

Theo báo cáo của Đảng ủy NatSteelVina do đồng chí Lê Khắc Giang – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày, Đảng bộ cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Ngay sau khi Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp được ban hành, căn cứ hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai đến tất các đảng viên trong đảng bộ và viết bài thu hoạch đầy đủ. Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, sinh động, toàn diện, đồng bộ, thống nhất đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Buổi kiểm tra diễn ra nghiêm túc, hiệu quả

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tập trung nghiên cứu báo cáo, tiến hành thẩm tra, xác minh; thu thập và nghiên cứu các văn bản, tài liệu, chứng cứ; tiến hành rà soát về các nội dung có liên quan, thảo luận, phân tích kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 04-NQ/TW; Quy định số 08-QĐi/TW. Đảng ủy NatSteelVina cũng đã đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ cấp trên một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Trưởng đoàn phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty – Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả SX KD mà đơn vị đạt được; làm tốt công tác chuẩn bị các tài liệu, báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra; việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp thực hiện tốt theo quy định của cấp trên; triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW; Quy định số 08-QĐi/TW có bài thu hoạch đầy đủ; thu nộp và đóng đảng phí đầy đủ. Bên cạnh những mặt làm tốt cần phát huy, đồng chí cũng đã chỉ ra những mặt chưa được cần được quan tâm, khắc phục trong thời gian tới như cấp ủy cần coi trọng hơn nữa vấn đề chính trị, tư tưởng và thời lượng trong các kỳ sinh hoạt; triển khai sớm việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy đang bị khuyết thiếu; xem xét lại phụ cấp cho các đồng chí trong các cấp ủy đảng và UBKT hiện đang thấp so với quy định; xây dựng hoàn thiện quy chế chi tiêu của Đảng bộ.

Đ/c Lê Khắc Giang – Phó Bí thư Đảng ủy tiếp thu kết luận

Đồng chí Lê Khắc Giang – Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng bộ tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra, thông qua buổi kiểm tra đã đánh giá đúng kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, để Đảng bộ NatSteelVina tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo đó là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gắn quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 04-NQ/TW; Quy định số 08-QĐi/TW với các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trở thành việc làm thường xuyên. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, công tác tư tưởng. Tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ở các chi bộ trực thuộc. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hoàng Long.

 Một vài hình ảnh của buổi kiểm tra:

Đ/c Lê Khắc Giang – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo

 

Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tập trung nghiên cứu, thẩm tra, xác minh văn bản, tài liệu
Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tập trung nghiên cứu, thẩm tra, xác minh văn bản, tài liệu
Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tập trung nghiên cứu, thẩm tra, xác minh văn bản, tài liệu
Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tập trung nghiên cứu, thẩm tra, xác minh văn bản, tài liệu
Các đ/c trong BCH Đảng bộ NatSteelVina phục vụ công tác kiểm tra

 

Các đ/c trong BCH Đảng bộ NatSteelVina phục vụ công tác kiểm tra
Các đ/c trong BCH Đảng bộ NatSteelVina phục vụ công tác kiểm tra

Các tin khác

NATSTEELVINA: TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG DỊP TẾT

NATSTEELVINA: TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG DỊP TẾT

Năm nào cũng vậy, không khí rộn ràng dịp tết đến xuân về lại là lúc người lao động hay mất ...
Ban Biên tập website – Dấu ấn 2021

Ban Biên tập website – Dấu ấn 2021

23h 13’ ngày 31/12/2021, chỉ còn có chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới 2022, vậy ...
ĐẢNG BỘ NATSTEELVINA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021

ĐẢNG BỘ NATSTEELVINA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021

Chiều ngày 11/01/2022, Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển ...
ĐẢNG BỘ NATSTEELVINA THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

ĐẢNG BỘ NATSTEELVINA THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina tham dự hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ ...
NatSteelVina: Chú trọng công tác đào tạo và tái đào tạo đội ngũ

NatSteelVina: Chú trọng công tác đào tạo và tái đào tạo đội ngũ

Để đạt được những thành tựu cũng như vị thế ngày nay của Công ty trên thị trường thép, ngoài sự ...
Thị trường thép Trung Quốc cắt giảm, cơ hội nào cho thép Việt Nam xuất khẩu?

Thị trường thép Trung Quốc cắt giảm, cơ hội nào cho thép Việt Nam xuất khẩu?

Bài 2. Thị trường thép Trung Quốc dù cắt giảm sản lượng mà vẫn hiệu quả, liệu thép Việt Nam có ...
Những dấu ấn NatSteelVina 2021

Những dấu ấn NatSteelVina 2021

Năm 2021 đầy biến động vừa khép lại với nhiều sự kiện và dấu ấn đáng nhớ. Trong điều kiện vô ...
Thép Việt - Sing ra mắt giao diện mới chào năm mới

Thép Việt - Sing ra mắt giao diện mới chào năm mới

Chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập Công ty và chào đón năm mới 2022 cũng là thời điểm website ...
02083.832.258