Tin tức  Tin nội bộ

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023

Sáng 16/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023 bằng hình thức trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương và trực tuyến tới 3.372 điểm cầu trên cả nước với tổng số 148.387 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gang thép

Tại điểm cầu khu vực Gang thép Thái Nguyên, đoàn đại biểu đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina tham dự Hội nghị cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên và đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại ĐắkLắk ngày 11/6/2023 do hai nhóm đối tượng có vũ khí, đột nhập tấn công trụ sở công an các xã Ea Ktur và Ea Tiêu. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và truy bắt đối tượng. Đồng thời, khẩn trương thực hiện chế độ chính sách, kịp thời thăm hỏi động viên gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương; thăm hỏi động viên gia đình cán bộ, người dân bị nạn.

Về phương hướng, biện pháp trong thời gian tới, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Bộ Công an sẽ tiếp tục truy bắt hết số đối tượng gây án, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ. Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt; tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng theo đúng quy định. Chỉ đạo rà soát toàn bộ phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, nắm chắc tình hình và tham mưu cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, loại trừ yếu tố tiềm ẩn phức tạp, phát sinh từ sớm, từ xa.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Gang thép
 

Tiếp đó, TS.Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày thông tin chuyên đề: “Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh và nông thôn hiện đại”. Chuyên đề đã nêu bật các thành tựu trong phát triển nông nghiệp - nông thôn sau 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nhất là thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển trên cơ sở phát huy các lợi thế, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, xuất khẩu trên quy mô lớn và ngày càng tăng; hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh tiếp tục được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bộ mặt nông thôn nhiều đổi mới; kết cấu hạ tầng được nâng cấp, điều kiện sinh sống được cải thiện; cơ cấu kinh tế, công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh. Thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và dân cư nông thôn được nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh.

Chuyên đề cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực của nông nghiệp, nông thôn, và nông dân như: Quá trình phát triển còn nhiều yếu tố thiếu bền vững, tăng trưởng thiếu ổn định; Chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm vẫn chưa cao; Thị trường xuất khẩu khó khăn; Cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch chậm; Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, y tế, giáo dục còn nhiều bất cập; Phát triển văn hoá chưa thật sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển bền vững ở nông thôn; Thu nhập và đời sống của phần lớn nông dân còn thấp; chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn cao; Năng suất lao động nông nghiệp còn thấp; Cơ hội tiếp cận nguồn lực, dịch vụ công về y tế, giáo dục, cơ hội phát triển của nông dân còn khó khăn…. Từ đó, đưa ra quan điểm phát triển, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trong thời gian tới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cũng trong chương trình Hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày thông tin chuyên đề “Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Theo đó, xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là vấn đề rất hệ trọng, một trong 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là một trong những nội dung căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong quá trinh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh.

Thực tiễn hiện nay đang đặt ra yêu cầu phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên để thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử; góp phần xây dựng Đảng về đạo đức, đúng như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là: “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày”.

Các đại biểu tập trung lắng nghe các chuyên đề tại Hội nghị
 

Kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung bám sát thông tin các chuyên đề được trình bày tại Hội nghị. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung: (1) Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời để nhanh tróng ổn định tình hình tư trưởng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; (2) Tuyên truyền để người dân hiểu, để phát huy thế trận lòng dân, phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đoàn kết, không phân biệt để đảm bảo ổn định an ninh, trật tự xã hội; (3) Phát huy lòng dân ủng hộ đồng tình, bóc trần các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử phản động, chống đối; (4) Tham gia tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin sai trái của các thế lực thù địch; (5) Tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Về vấn đề phức tạp trên Biển Đông thời gian qua, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong tuyên truyền cần nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam, đó là: (1) Kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và bác bỏ các yêu sách phi lý; (2) Bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, giữ gìn quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước.

Về các nội dung khác, ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, truyên truyền Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Trên cơ sở định hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng bộ NatSteelVina sẽ căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để triển khai các nội dung trên tới các đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội và người lao động trong công ty thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền nêu trên.


Hoàng Long

 

 

Các tin khác

Thép Việt-Sing tham dự Hội thảo ngành Thép Việt Nam hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh

Thép Việt-Sing tham dự Hội thảo ngành Thép Việt Nam hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh

Ngày 13/9 tại Hà Nội, Hiệp hội Thép Việt Nam đã tổ chức Hội thảo ngành thép Việt Nam hướng tới ...
Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina: Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina: Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ...
THÉP VIỆT - SING TẶNG HOA NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

THÉP VIỆT - SING TẶNG HOA NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Sáng ngày 05/9/2023, hòa chung không khí tưng bừng khai giảng năm học mới 2023 - 2024 trên khắp cả nước, ...
Thép Việt - Sing tham dự lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức

Thép Việt - Sing tham dự lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức

Thực hiện theo công văn số 917/TB-CĐT ngày 11/8/2023 của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam và kế hoạch ...
CLB xe đạp Thép Việt – Sing tham dự Giải đua xe đạp địa hình huyện Na Hang mở rộng lần thứ II, năm 2023

CLB xe đạp Thép Việt – Sing tham dự Giải đua xe đạp địa hình huyện Na Hang mở rộng lần thứ II, năm 2023

Nhận lời mời của Ban tổ chức, sáng ngày 20/8/2023, tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, CLB xe đạp Thép ...
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÉP VIỆT - SING THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÉP VIỆT - SING THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Vừa qua, tại Hội trường lớn của nhà trường, Khoa Quốc tế trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ...
Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 31/07, Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng ...
CHI BỘ SẢN XUẤT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2023

CHI BỘ SẢN XUẤT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2023

Ngày 04/8, chi bộ Sản xuất trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina đã long trọng tổ chức lễ kết ...
02083.832.258