Tin tức  Tin nội bộ

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 2 ngày 5-6/12, các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina cùng các đảng bộ cơ sở trực thuôc đảng bộ Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gang Thép

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị… Hội nghị đã kết nối tới 11.632 điểm cầu của các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy Công ty CP Gang thép Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo trước Hội nghị tại điểm cầu Gang thép

Dự Hội nghị tại điểm cầu hội trường Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép có các đồng chí: Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty; cùng 203 đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ công ty và các đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết;  đại diện tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Gang Thép

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày với 4 nội dung chuyên đề. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

 

g

Các đại biểu lắng nghe quán triệt những nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, khóa XIII

Trong phiên làm việc buổi sáng 5/12, các đại biểu nghe đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" với các nội chính: thực trạng quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua; quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mục tiêu, trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện đặt ra trong thời gian tới.

Chiều ngày 05/12, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” với các nội chính: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng dối với hệ thống chính trị; quan điểm của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền; mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền trong giai đoạn mới; nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong thời gian tới.

Sáng ngày 06/12, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với các nội chính: phân tích tình hình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian qua; quan điểm chỉ đạo của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; mục tiêu và tầm nhìn tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đặt ra trong thời gian tới.

Chiều ngày 06/12, đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” với các nội chính: thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước trong thời gian qua; định hướng chủ yếu Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị: Hội nghị diễn ra đã giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, khóa XIII của Đảng. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Sau khi tham dự Hội nghị quán triệt, với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina sẽ khẩn trương triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết tới từng đảng viên, người lao động trong Công ty để tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hoàng Long

Các tin khác

Thép Việt – Sing đã được cấp chứng nhận Hệ thống Quản lý năng lượng(QLNL) theo tiêu chuẩn Quốc tế - ISO 50001:2018

Thép Việt – Sing đã được cấp chứng nhận Hệ thống Quản lý năng lượng(QLNL) theo tiêu chuẩn Quốc tế - ISO 50001:2018

Ngày 2/3/2023, Thép Việt-Sing đã được TUV-NORD Việt Nam cấp chứng nhận Hệ thống Quản lý năng lượng(QLNL) theo tiêu chuẩn ...
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng

Sáng 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023 bằng hình thức ...
THÉP VIỆT - SING HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI NĂM 2023

THÉP VIỆT - SING HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI NĂM 2023

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phát động trên toàn quốc, từ ...
Công đoàn Thép Việt – Sing tổ chức Giải đua xe đạp nữ CNVC lần thứ Nhất năm 2023

Công đoàn Thép Việt – Sing tổ chức Giải đua xe đạp nữ CNVC lần thứ Nhất năm 2023

Sáng ngày 07/03/2023, tại khu đô thị Danko, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Công đoàn Thép Việt – Sing phối hợp cùng ...
Thép Việt – Sing tham gia diễu hành Giải đua xe đạp Thái Nguyên mở rộng lần thứ Nhất năm 2023

Thép Việt – Sing tham gia diễu hành Giải đua xe đạp Thái Nguyên mở rộng lần thứ Nhất năm 2023

Sáng ngày 11/02/2023, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Câu lạc bộ xe đạp Thép Việt - Sing do ông Hồ ...
THÉP VIỆT – SING TƯNG BỪNG KHAI XUÂN MỞ HÀNG ĐẦU NĂM

THÉP VIỆT – SING TƯNG BỪNG KHAI XUÂN MỞ HÀNG ĐẦU NĂM

Sáng 31/01/2023, tức mùng 10 tết Quý Mão, ngày vía Thần Tài, Thép Việt – Sing tưng bừng mở hàng khai ...
02083.832.258