Đặt hàng ngay

Để lại thông tin đặt hàng hoặc liên hệ trực tiếp
với chúng tôi để được tư vấn chi tiết!
nhân viên quản lý vùng miền
Liên hệ với các nhân viên quản lý vùng miền nếu quý khách hàng cần tư vấn trực tiếp
Trưởng Phòng Kinh Doanh

HỒ VIỆT CƯỜNG

Phụ trách chung hoạt động Phòng Kinh doanh và Marketing của Công ty TNHH NatSteelVina.
Email: hovietcuong@natsteelvina.com
Điện thoại: (+84) 2083 833 522
Hà Nội và các vùng lân cận

Trần Xuân Giang

TRƯỞNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Email: txgiang@natsteelvina.com
Điện thoại: (+84) 2435 430 837
khu vực thái nguyên

NGUYỄN DUY CƯỜNG

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH
Phụ trách thị trường Thái Nguyên
Email: ndcuong@natsteelvina.com
Điện thoại: (+84) 2083 833 522  
THỊ TRƯỜNG BẮC GIANG - LẠNG SƠN

NGUYỄN NGỌC KHUYẾN

QUẢN LÝ VÙNG
Email: khuyen@natsteelvina.com
Điện thoại: (+84) 2083 833 522
Miền Trung

TÔ DUY THƯƠNG

QUẢN LÝ VÙNG
Phụ trách thị trường Thanh Hóa – Nghệ An – Quảng Bình
Email: thuong@natsteelvina.com
Điện thoại: (+84) 2083 833 522
02083.832.258