Thép tròn trơn (d10-d32)

Thép tròn trơn Việt - Sing tròn, nhẵn là dạng thanh có chiều dài từ 6m đến 8,6m và theo yêu cầu của khách hàng.
Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
 
Kích cỡ D10-D32
Tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2018(Việt Nam).
Bề mặt Trơn
02083.832.258